Le tacaíocht ó 
    
    Cóipcheart: Sean-Nós Cois Life, 2020
Lógó an Ghóilín
Cláraigh le haghaidh an seisiúin ZOOM  Register for ZOOM singing session
Satharn 17/04/2021: 3:00-4:15 pm
Fáilte romhat bheith páirteach i seisiún amhránaíochta ar Zoom le do pháiste. Canfaimid na hamhráin ó na ceardlanna le chéile. Ansin tabharfar cuireadh do na páistí a gcuid amhrán féin a chanadh, más mian leo. Caithfidh tuismitheoir/caomhnóir bheith i láthair le gach páiste, le linn an tseisiúin ar fad. Ní dhéanfar an seisiún a thaifeadadh.

We welcome you and your child to join in a singing session on Zoom.  We will sing the songs from the workshops together. The children will be also be invited to sing other songs of their own, if they wish to do so.  Each child must be accompanied by a parent/guardian for the duration of the session.  The Zoom session will not be recorded.
BEIDH AN CLÁRÚCHÁN OSCAILTE AR BALL. SEICEÁIL AR AN SUÍOMH SEO AR BALL

REGISTRATION WILL OPEN SOON. CHECK BACK ON THIS WEBSITE LATER.